Begeleiding voor herstel en het ontwikkelen van veerkracht voor jouw organisatie

Educatie, workshops en coaching

Valerie Kolkman

Het werken en leven binnen een organisatie.
Waar ook veel ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden, die veel impact hebben op zowel medewerkers als de mensen die er wellicht wonen of betrokken zijn.
Een plek waar op verschillende lagen sprake is van verlies in al zijn diversiteit.

Een kant van het leven waaruit veel stress naar voren komt, waar beschermingsmechanismes zeer actief worden en waar ieder mens anders mee omgaat. Want hoe je omgaat met deze gebeurtenissen en emoties is afhankelijk van de blauwdruk van jouw leven.
Er is namelijk niet maar één manier voor om met deze dingen om te gaan of tot herstel te komen.
Omdat ieder zijn blauwdruk uniek is.

Je hebt te maken met de blauwdruk van de organisatie, de medewerkers en de blauwdruk van de mensen die er wonen/verblijven.

EEN PLEK WAAR VEEL MENSEN SAMEN KOMEN, MET IEDER EEN EIGEN BLAUWDRUK, VRAAGT OM BEGRIP EN ONDERSCHEID

Tijdens stress, spanning en negatieve impact worden de menselijke behoeften afgesplitst. Dit doen we om te kunnen overleven.
Ik vind het belangrijk deze werkelijke behoeften weer in beeld te krijgen en opnieuw te kunnen vervullen.

Vanuit mijn kennis over trauma, hechting, verlies en ontwikkeling kan ik aansluiten bij veel vraagstukken en thema’s.

Dit is wat ik voor jouw organisatie kan betekenen;

  • Educatie over hechting, het venster van stress tolerantie, verlies en rouw, nazorg.
  • Workshops over herstel, samenwerken, omgaan met stress, anders kijken naar gedrag.
  • Coaching (on the job) voor iedere medewerker.
  • Begeleide intervisie voor het team over diverse onderwerpen.
  • Begeleiden van bewoners vanuit afstemming en kennis.
  • Werken met het metafoor; De rits van het hart.
  • Behoeften in beeld brengen; door achter gedrag te kijken de afgesplitste behoeften weer waarnemen voor de organisatie, medewerker en bewoner.

Kijk op de verschillende pagina’s voor meer uitleg en informatie.